10 maart 2021 door Suzanne van der Aa

Door corona worden banken kritischer bij het verstrekken van een hypotheek

Banken staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank, DNB, en de Autoriteit Financiële Markten, AFM. Beide toezichthouders zijn kritisch vanwege de financiële gevolgen van het coronavirus. Banken hebben de opdracht gekregen hun beleid bij het verstrekken van hypotheken aan te passen.

Overkreditering voorkomen
Banken hebben de wettelijke plicht zich in te spannen te voorkomen dat zij hypothecaire kredieten verstrekken waarvan in redelijkheid kan worden voorzien dat de consument de lasten verbonden aan deze lening in de toekomst niet kan dragen. Dit noemt men het voorkomen van overkreditering.

De banken doen dit vooral door te kijken naar de inkomens- en vermogenspositie van de consument op het moment dat deze de lening aanvraagt. Vermogen kan aanwezig zijn in de vorm van spaargeld, of bijvoorbeeld het bedrag dat overblijft indien de oude woning wordt verkocht en de daarop rustende lening wordt afgelost. Voor het inkomen kijkt de bank vooral naar het salaris of, bij zelfstandigen, de gemiddelde omzet die de ondernemer over een reeks van jaren heeft behaald.

Corona kan ook grote financiële gevolgen hebben
Het coronavirus heeft niet alleen grote risico’s voor de gezondheid, het kan ook grote financiële gevolgen hebben. Bepaalde groepen consumenten blijken extra kwetsbaar. Onder meer betreft dit werknemers met een tijdelijk arbeidscontract en zzp’ers. In een aantal sectoren is te zien dat juist dit type consumenten financieel zwaar is getroffen, omdat hun omzet als zzp’er sterk is gedaald of omdat zij werken bij ondernemingen die gaan saneren en als eerste afscheid nemen van werknemers met een tijdelijk arbeidscontract.

Inkomensperspectief wordt meegenomen in toetsing
De toezichthouders AFM en DNB eisen nu van de banken dat, indien zij een aanvraag van een consument ontvangen voor een hypothecair krediet, zij nauwgezet kijken naar het inkomensperspectief. Dat betekent dat de bank in haar beslissing om wel of geen hypotheek te verstrekken niet alleen naar het huidige vermogen en inkomen moet kijken, maar ook moet nagaan of dit inkomen in de komende tijd als gevolg van de effecten van het coronavirus, geheel of gedeeltelijk weg kan vallen. Per saldo kan dit betekenen dat - ondanks dat je inkomen op dit moment nog goed is -  banken toch terughoudend zijn om een hypotheek te verstrekken.

Advies: neem zo vroeg mogelijk contact met ons op
Overweeg je een woning te kopen of denk je erover om te onderzoeken of de lasten van jouw huidige hypotheek verlaagd kunnen worden? Dan adviseren wij je in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons kantoor op te nemen.

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe woning zal je, wanneer je eenmaal een woning heeft gevonden, vaak snel moeten beslissen. Het is dan belangrijk dat je zeker weet of de betreffende woning voor jou wel te financieren valt. Door tijdig met ons contact te zoeken kunnen wij je hierover goed informeren, zodat je op verantwoorde wijze een bod kunt uitbrengen en nadien niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

 

« Terug naar nieuwsoverzicht

 
 
Zorgverzekering in 2023
Geplaatst op 23 november 2022
 
Alles wat je aandacht geeft groeit
Geplaatst op 26 oktober 2022

Meld me aan voor de nieuwsbrief