7 november 2021 door Suzanne van der Aa

Rust rondom je pensioen

Is jouw pensioen straks voldoende om je ideale leven te leiden? De meeste mensen willen namelijk liever niet teveel bezuinigen op hun levensstijl tijdens hun welverdiende oude dag.

De eerste stap is om te achterhalen hoeveel geld je per jaar uitgeeft. Dit is vaak een lastigere klus dan het lijkt. Waarschijnlijk zijn er genoeg mensen die geen idee hebben hoeveel ze uitgeven of hier vaak een beeld bij hebben dat niet strookt met de werkelijkheid. Om deze reden is het verstandig om de door jou berekende uitkomst met 25 procent te verhogen met als omschrijving ‘onvoorziene uitgaven’.

Jouw pensioeninkomen
De volgende stap is om op www.mijnpensioenoverzicht.nl te kijken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij je huidige en eventueel vorige werkgevers. Ook zie je hier hoeveel pensioen je kunt verwachten vanaf jouw pensioendatum. Jouw AOW maakt onderdeel uit van het totale pensioen. Dat staat ook vermeld op het pensioenoverzicht.

Stel, je bent 40 jaar oud en alleenstaand. Jouw rekenwerk heeft opgeleverd dat je, inclusief onverwachte uitgaven, 3.500 euro netto per maand nodig hebt om in jouw levensstijl te voorzien, zowel nu als in de toekomst. Oftewel 42.000 euro netto per jaar.
Op het overzicht staat dat jouw totale verwachte pensioen 35.471 euro bruto per jaar bedraagt (19.000 euro werkgeverspensioen en 16.471 euro aan AOW) en dus netto ongeveer 30.000 euro netto. Dit betekent dat er vanaf jouw pensioendatum zo’n 12.000 euro netto per jaar uit andere bronnen onttrokken moet worden om te voorzien in de door jou gewenste 42.000 euro per jaar.

Inflatie en indexering
Het berekende jaarlijkse tekort kan nog hoger uitvallen als jouw pensioen niet wordt geïndexeerd. Van de AOW weten we dat deze jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie. Helaas geldt dit niet voor veel pensioenfondsen. Pensioenfondsen zijn vaak niet sterk genoeg om de uitkeringen voor gepensioneerden en de opbouw van pensioenen door werknemers waardevast te houden. Veel fondsen kunnen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie of de lonen, waardoor de koopkracht van jouw pensioen mogelijk afneemt.

Wanneer je vasthoudt aan het uitgavenpatroon van 42.000 euro netto per jaar – en de koopkracht van nu – dan heb je, uitgaande van indexatie van alle pensioenen, op jouw pensioendatum een tekort van 12.000 euro netto per jaar. Als de indexatie achterwege blijft, dan kan dit zelfs oplopen tot boven de 16.000 euro netto per jaar.

Haalbaarheid inkomensdoel
Of het gewenste inkomensdoel haalbaar is, hangt af van een aantal zaken. Als eerste of je momenteel over vermogen op bijvoorbeeld spaarrekeningen of beleggingsrekeningen beschikt. Laten we even uitgaan van een aanvulling van 12.000 euro per jaar, een gemiddelde inflatie van 1,5 tot 2 procent per jaar en een levensverwachting van 85 jaar.

Om in het gewenste toekomstige inkomensdoel te voorzien, zou je een vermogen moeten opbouwen van ongeveer 350.000 euro. Dit kun je opbouwen door vanaf nu een bedrag te beleggen van minimaal 7.000 euro (op basis van een offensief beleggingsprofiel) per jaar of 100.000 euro eenmalig nu. Op basis van een defensief beleggingsprofiel zou dit 10.000 euro per jaar zijn of 205.000 euro als eenmalige storting nu.

Al met al geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. Tegelijkertijd is bij een hoger verwacht rendement een lager doelkapitaal nodig om jouw inkomensdoelstelling ‘levenslang’ te verwezenlijken. Wil je weten of jouw pensioen voldoende is om straks je levensstijl voort te zetten? Neem dan contact op met ons op telefoonnummer 0412-647855 of per e-mail op info@vanderaa-adviseurs.nl

 

« Terug naar nieuwsoverzicht

 
 
Zorgverzekering in 2023
Geplaatst op 23 november 2022
 
Alles wat je aandacht geeft groeit
Geplaatst op 26 oktober 2022

Meld me aan voor de nieuwsbrief