Medewerkers vormen uw grootste kapitaal. Daarom wilt u als ondernemer investeren in uw personeel en hen de aandacht geven die ze verdienen. Met onder andere pensioen en inkomensaanvulling bij langdurige ziekte kunt u ze aan uw bedrijf binden. Vergeet echter ook uzelf niet. Ook u als ondernemer heeft voldoende inkomen nodig bij arbeidsongeschiktheid en op het moment dat u stopt met werken. Daar hebben wij ook de juiste oplossingen voor.

Pensioenverzekeringen en meer voor medewerkers en ondernemers


Heeft u personeel? Dan wilt u hen als goed werkgever ook de aandacht geven die ze verdienen en investeren in goede arbeidsvoorwaarden. Daarmee bindt u hen aan uw bedrijf, dat is goed voor de continuïteit van uw onderneming en voor uw werknemers prettig werken. Er zijn verschillende mogelijkheden om medewerkers een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden:

  • Werknemerspensioenverzekeringen en ANW-hiaat
  • Inkomensaanvullingsverzekering bij langdurige ziekte
  • Ongevallenverzekering
  • (Collectieve) zorgverzekering

Ondernemers
Bij Van der Aa vergeten wij ook de ondernemer niet. Ook voor u bieden wij oplossingen om te zorgen voor rust en vrijheid zodat ook u prettig kunt werken en ondernemen en zich geen zorgen hoeft te maken over financiële onzekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en over uw inkomen later:

  • DGA (nabestaanden) pensioenverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Klik op de buttons hieronder voor meer informatie over deze verzekeringen. Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Hiernaast kunt u eenvoudig met ons in contact komen.

Werknemerspensioen

Met pensioen regelt u over het algemeen een aanvulling op de AOW van uw werknemers, een uitkering voor nabestaanden in het geval uw werknemer komt te overlijden en dat uw werknemer pensioen blijft opbouwen als hij (langdurig) arbeidsongeschikt raakt.

Veel werkgevers hebben een pensioenregeling (eventueel met Anw-hiaatpensioen) voor hun werknemers. U bent als werkgever echter in principe niet verplicht om uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden, tenzij er in uw branche een verplicht gestelde pensioenregeling geldt. Als u een voorziening aanbiedt, dan bent u ook verplicht om uw werknemers te informeren over hun deelname en de kenmerken van de regeling.

Regelingen
Er zijn verschillende regelingen en vormen waarin u uw werknemers een pensioen kunt aanbieden. In uw regeling kunt u bijvoorbeeld ook een Anw-hiaatpensioen opnemen. Deze aanvullende verzekering vangt het inkomensverlies op dat kan ontstaan als bij overlijden van een werknemer de achterblijvende partner een lagere of geen Anw-uitkering ontvangt van de overheid.

Er gelden ook verplichtingen op het moment dat u een pensioenregeling heeft. Bijvoorbeeld op het moment dat medewerkers in dienst komen of uit dienst treden, maar ook bij wijzigingen die u wilt doorvoeren in uw regeling.

Een goed pensioenadvies geeft hierin duidelijkheid en voorkomt vervelende situaties. Onze pensioenadviseurs, die lid zijn van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, staan graag voor u klaar en helpen u de juiste keuzes te maken in het labyrint van regelingen en mogelijkheden voor uw werknemers en de hierbij horende financiële last voor u als werkgever.

Inkomensaanvulling

Als u goed werkgeverschap belangrijk vindt en u uw werknemers goede secundaire arbeidsvoorwaarden wilt bieden, kunt u naast een pensioenregeling ook denken aan inkomensaanvulverzekeringen als WGA gat basis, WGA gat uitgebreid, WIA vaste aanvulling, WIA excedent en WIA bodem.

Het geeft werknemers een veilig gevoel als ze ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid financieel op u als werkgever kunnen rekenen. En als goed werkgever wilt u natuurlijk voorkomen dat uw arbeidsongeschikte werknemers er financieel fors op achteruit gaan. Inkomensaanvulverzekeringen bieden dan een mooie oplossing.

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WGA-uitkering. Met de inkomensaanvulverzekeringen regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt op zijn inkomsten. Hoe hoog deze aanvulling is, is mede afhankelijk van de keuze van inkomensaanvulverzekering. Bij Van der Aa helpen wij u graag hierin de keuze te maken die voldoet aan uw wensen en verwachtingen.

 

 

 

(Collectieve) zorg

Met een collectieve zorgverzekering biedt u uw werknemers en hun gezin een zorgverzekering die hen veelal een premievoordeel geeft.

Wij hebben diverse oplossingen voor u als werkgever voor een dergelijke zorgcollectief. Wij lichten u graag in over de mogelijkheden.

Ongevallenverzekering

Heeft u werknemers in dienst? Dan is er altijd het risico dat zij een ongeval krijgen. Tijdens werktijd, of op weg naar huis. Bovendien bent u als werkgever verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Een collectieve ongevallenverzekering kan daarbij helpen. Of zelfs verplicht zijn. Bij een minder goede afloop van een ongeval bent u met een collectieve ongevallenverzekering voorbereid op de financiële gevolgen van bijvoorbeeld (blijvende) invaliditeit door letselschade. De ongevallenverzekering geeft een eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van uw medewerker.  U bepaalt zelf de hoogte van de verzekerde bedragen.

 

Ondernemers pensioen

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan moet u in principe uw eigen pensioen regelen. Voor sommige bedrijfstakken en beroepen bestaat een verplichtgestelde pensioenregeling, die ook voor zelfstandig ondernemers geldt. Is dit niet het geval, dan kunt u zelf een voorziening treffen. U heeft na pensionering natuurlijk recht op een AOW-uitkering, maar het verstandig om er voor te zorgen dat u later naast dit basisinkomen ook andere inkomsten heeft. Wij kunnen u daarbij helpen.

Als zelfstandig ondernemer heeft u het voordeel dat u verschillende mogelijkheden heeft om te zorgen voor aanvulling op uw inkomen later. Dit kan bijvoorbeeld middels fiscaal gefaciliteerde oplossingen als oudedagsreserves in uw balans en lijfrentes (verzekeringen of bancair; beleggen en/of sparen). Maar ook door vermogen in box 3 op te bouwen dat u flexibeler kunt inzetten en aanwenden, ook al vóór uw AOW leeftijd. Voor de DGA zijn er ook diverse mogelijkheden om inkomen voor later op te bouwen; in zijn BV en in de privésfeer.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en welke het beste passen bij uw wensen en ambities? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag!

Ondernemers AOV

Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico’s met zich mee. Zo vallen ondernemers bijvoorbeeld niet onder de Ziektewet. U krijgt dus niets doorbetaald als u ziek wordt en u heeft geen recht op een uitkering. Een korte ziekteperiode kunt u financieel misschien wel opvangen met uw reserves of met een ander inkomen, bijvoorbeeld met dat van uw partner. Maar bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan dit heel anders zijn. De financiële gevolgen als u zelf uw inkomen niet meer kan verdienen kunnen groot zijn. Voor u, uw gezin en uw bedrijf.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid; u zorgt voor financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Zodat u geen inkomstenverlies lijdt en dat uw onderneming kan blijven voortbestaan.

Er zijn verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En hierin diverse keuzes te maken. Bij Van der Aa staan onze specialisten voor u klaar u te informeren over de verschillende mogelijkheden en vormen om zo te komen tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering die het best past van uw persoonlijke situatie en wensen.

 

 
 

Afspraak maken?

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs.

Lees verder...
 

Meer informatie?

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Lees verder...
&nbps;