Er zijn veel bedrijfsverzekeringen en het is de vraag welke verzekeringen voor uw onderneming nodig zijn. Dat hangt af van de grootte van de onderneming en de branche waarin wordt gewerkt. De adviseurs van Van der Aa helpen u door het spreekwoordelijke bos de bomen te zien. Wij maken een risico-inventarisatie en geven advies hoe u deze goed af kunt dekken. Zonder de kosten uit het oog te verliezen.

Bedrijfsverzekeringen voor zeker ondernemen


Het gebied van de bedrijfsverzekeringen is heel breed en daarom is het goed om je te laten voorlichten door de adviseurs van Van der Aa. Sinds 1983 helpen wij ondernemers uit de regio Oss en Den Bosch de juiste keuze te maken tussen alle bedrijfsverzekeringen en de aanbieders, waarbij natuurlijk zeer nauw gelet wordt op de kosten, zodat we tot een uitgebalanceerd pakket aan bedrijfsverzekeringen komen. De volgende bedrijfsverzekeringen worden hieronder verder kort uitgelegd. Wilt u meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak via de button hiernaast.

De verschillende bedrijfsverzekeringen bij Van der Aa

 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
 • Bedrijfsgebouwverzekering
 • Bedrijfsmiddelenverzekering
 • Montage-/car verzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Verzuimverzekering bij ziekte van werknemers
 • Eigenrisicodrager voor WGA en Ziektewet
 • Cyberverzekering

Op de buttons hieronder vindt u meer informatie over de diverse bedrijfsverzekeringen.

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

Er kan altijd schade ontstaan door iets wat u of een van uw medewerkers doet. Dit kan zaak- en/of personenschade zijn. U bent als ondernemer en werkgever aansprakelijk voor deze schade. En dat kan behoorlijke financiële gevolgen hebben. Dit risico kunt u afdekken met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij beroepsfouten. Hierbij kunt u denken aan een verkeerd advies of relevante informatie die achterwege is gelaten of niet juist is verstrekt. Het gaat veelal om financiële (vermogens) schade die op dat moment ontstaat. Voor deze vermogensschade biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking en heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Beroepen die deze verzekering veelal sluiten zijn onder meer artsen, advocaten, accountants, notarissen, architecten, financieel dienstverleners en andere adviseurs.

CAR-montageverzekering

Een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering, speciaal voor de bouw is de CAR-montageverzekering.

Bij bouwprojecten kan altijd schade ontstaan. Bijvoorbeeld door diefstal, vandalisme, hevige storm, ontwerp- of bouwfouten. Of een luxe keuken die tijdens de montage beschadigd raakt. Omdat er vaak veel partijen bij betrokken zijn, is het niet altijd duidelijk wie er dan verantwoordelijk is. Met de CAR- en Montageverzekering is alle materiële schade die op de bouwplaats ontstaat verzekerd, of het nu door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden wordt veroorzaakt. En ook schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is verzekerd.

 

Bedrijfsgebouw

De investering in uw pand is vaak groot. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de risico’s die u hierbij loopt. Schade aan uw bedrijfsgebouw door bijvoorbeeld brand, storm, water of vandalisme kan namelijk flink in de papieren lopen. Met een bedrijfsgebouwverzekering hoeft u zich over de materiële schade in ieder geval geen zorgen om te maken.

 

Bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelenverzekering wordt ook wel inventaris/goederenverzekering genoemd. Hierbij gaat het om alles wat u gebruikt om uw bedrijf of beroep te kunnen uitoefenen, de grond- en hulpstoffen die u nodig heeft om uw product te maken en uw voorraad. Deze verzekering dekt schade door brand, storm, water of dienstal. Wat er verzekerd wordt bepaalt u grotendeels zelf. Het gaat niet alleen over bijvoorbeeld de bedrijfsvoorraad, maar ook machines, apparatuur, meubels en dergelijke.

Bedrijfsrechtsbijstand

De bedrijfsrechtsbijstand is speciaal bedoeld voor bedrijven en wijkt af van de particuliere rechtsbijstand.

Uw bedrijf kan in een situatie terecht komen dat juridische hulp nodig is. Bijvoorbeeld bij problemen met een werknemer, een conflict over een contract met een leverancier of een klant die niet betaalt.  Er zijn vele mogelijkheden en maatschappijen. Laat onze adviseurs samen met u de juiste keuze maken.

 

 

Verzuim werknemers

Of u nu veel of weinig werknemers heeft, zij vormen het kapitaal van uw onderneming. Zij zorgen ervoor dat het werk gedaan wordt en uw bedrijf goed loopt. Maar wat nu als een van hen ziek of langdurig arbeidsongeschikt raakt? Het werk blijft liggen, wordt overgenomen door collega’s of u schakelt een vervanger. Ziekte van een werknemer betekent in ieder geval dat u voor kosten opdraait en een hoop regelwerk. Dit kunt u beperken met een verzuimverzekering.

Wettelijk bent u verplicht 70% van het loon door te betalen, maximaal 104 weken. CAO’s kunnen hierin verder gaan en wij zien dan ook regelmatig dat er een loondoorbetalingsplicht is van 90-100% gedurende het eerste en tweede ziektejaar. Deze loondoorbetalingskosten zijn gedekt op een verzuimverzekering. Ook is het mogelijk om kosten die u als werkgever moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies, mee te verzekeren. Daarnaast worden bij veel verzekeraars ook extra regelingen als arbobegeleiding, vergoeding van re-integratiekosten en vergoeding van rechtsbijstand aangeboden.

 

ERD voor de WGA en ZW

De WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en/of de ziektewet. Als  werkgever bent u standaard verzekerd bij het UWV. Maar u kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt, voor een periode van maximaal tien jaar. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.

 

Bedrijfsschade

Bij een schade door brand of storm aan of in uw bedrijf kunnen niet alleen uw spullen beschadigd zijn. Ook kan het zijn dat door de schade uw bedrijf (gedeeltelijk) stil komt te liggen en is uw omzet lager of kunt u minder produceren of leveren. Wel lopen uw vaste lasten door. Hier kunt u zich tegen verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering.

Kunt u met een aantal aanpassingen binnen het bedrijf of op een andere locatie weer gewoon doorwerken en omzet genereren. Dan is de extra kostenverzekeringen vaak een beter en voordeliger alternatief. Deze dekt de kosten van deze omschakeling / verhuizing naar een nieuwe locatie zodat u snel weer aan de slag kunt.

Cyberverzekering

Cybercrime is de snelst groeiende vorm van misdaad van de laatste jaren. Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. Systemen zijn cruciaal voor het bedienen van klanten, maar hun downtime is niet gedekt door de standaard verzekeringen. Alle bedrijven vertrouwen op systemen om hun core business te kunnen verrichten. Een hackaanval, computervirus of (kwaadaardige) handeling van een werknemer kan voor onderbreking van business zorgen en de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen.

In onze brochure hebben wij alles met betrekking tot cyber en data risico’s voor u op een rijtje gezet. Lees het vooral op uw gemak door en weet dat u met een cyber en data risks verzekering een zorg minder heeft. U bent in één klap verzekerd tegen:

 • Omzetverlies door cyberaanvallen
 • Systeeminbraak
 • Diefstal van privacygevoelige gegevens
 • Gehackte telefooncentrale
 • Hacking
 • Afpersing

Download hier onze brochure

 
 

Afspraak maken?

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs.

Lees verder...
 

Meer informatie?

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Lees verder...
&nbps;